Hälleflundra

Hälleflundrorna är som regel djuphavsfiskar som lever på ett djup på 200-2000 m, där de livnär sig på fisk och diverse bottendjur. Hälleflundran kommer ofta upp från havsdjupet för näringssök i samband med att tidvattnet går. Då kan man fånga riktigt stora Hälleflundror på så grunda vatten som 10 meter. De allra flesta spöfångade hälleflundrorna är fångade mellan 10 och 100 meter vilket talar för att de går på näringssök på grundare vatten. Oftast finns ett relativt stort djup i närheten av den plats där hälleflundran fångats.

Hälleflundra är en fin matfisk och fisket är strikt reglerat, det har stor ekonomisk betydelse. Viktiga kommersiella arter;
Hälleflundra (Hippoglossus hippoglossus) (atlanterhavskveite)
Stillahavs hälleflundra (Hippoglossus stenolepis) (stillehavskveite)
Liten hälleflundra (Reinhardtius hippoglossoides) (blåkveite)

Det pågår försök med odling av hälleflundra på Island, Kanada och Norge. I Norge, kläckerier i Rörvik, Risør, Bømlo, Austevoll (IMR) Askøy och Hareid. Ett företag är p.t. (2007) i drift i Skottland.

 

Comments are closed.