Giant deadbait

Giant deadbait är tillsammans med Giant Jigghead den jiggkrok som fångat flest stora hälleflundror de senaste åren. Den största hälleflundran som fångats med ett Giant jighead vägde 194 kg!! Naturligtvis fångas det även stora torskar, sejar och andra arter med Giant Jigheads. Giant deadbait har dock kommit i skymundan för Giant jighead det senaste året. Om det beror på de nya shadarna, Giant shad, som gjort det lättare att fiska med Giant jighead ska jag låta vara osagt.

 

Giant Jighead

Nu finns det Giant jighead i webbutiken. De finns i sex färger och fyra storlekar. Giant jighead levereras nu mer med en shad monterad.  Det finns även shadar som är specialanpassade för Giant Jig head.  Dessa heter Giant Shad och levereras i förpackningar om två.